Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2011

12:01
8093 4d00 500
12:01
0104 531f
12:00
2979 0f00
12:00
1454 9438
11:59
3889 5921
11:59
9329 79e7
11:59
0554 b521
11:57
8269 8103
Reposted fromgoodtime goodtime viasoulforme soulforme
11:57
7336 de91 500
11:57
Odwraca się do mnie z uśmiechem. Jak on się ładnie uśmiecha: prosto w moje serce.
— William Wharton
11:56
3897 dfbe
Reposted fromeclectisme eclectisme viasoulforme soulforme
11:53
11:53
7817 2376
Reposted fromayati ayati viasoulforme soulforme
11:53
3887 d8ee
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viasoulforme soulforme
11:52
1318 f6bd
Reposted fromkattrina kattrina
11:49

Chciałabym kiedyś obudzić się obok kochającego mnie męża, wiedząc, że w pokojach obok śpią nasze dzieci. Chłopiec, wyrastający na młodego mężczyznę, traktujący każdą dziewczynę jak księżniczkę i jego młodsza siostra, śliczna, wesoła, nie zdająca sobie sprawy z tego, co czeka ją w dalszym życiu. Wychodzę do pracy, w której czuję się spełniona, bo robię to co lubię. Powrót do domu, domowe obowiązki i chwila na odpoczynek. Po południu kawa z przyjaciółką i wieczór spędzony z mężczyzną mojego życia i może z dziećmi, które od czasu do czasu zrezygnują ze spotkania z kumplami, woląc posiedzieć z nami. I tak upływałby dni, najlepiej z jak najmniejszą ilością problemów.

- Z serii skryte marzenia.
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
11:47
0669 2bac
11:47
-Obiecaj mi coś.
-Co?
-To o czym myślę.
-Obiecuję kochanie.
— Wybacz, ale będę Ci mówiła skarbie.
Reposted fromnivea nivea viazaaaczarowana zaaaczarowana
11:01
Reposted fromtajosima tajosima viac1oudy c1oudy
10:59

i pewnie każda z nas ma takie dni, że łzy lecą jej z zupełnie błahych powodów..

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl